Pages

Subscribe:

Kamis, 03 November 2011

HADIS PENCERAH KOLBU


HADIS-HADIS PILIHAN
PENCERAHAN QALBU


1.      KEUTAMAAN ZIKIR

Dari Abu musa al-Asy’ariy ra. berkata; Rasulullah saw. Bersabda:
Perumapamaan orang yang mengingat (zikir) Kepada Tuhannya dengan yang tidak berzikir, bagaikan orang hidup dengan orang mati. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Sa’id al-khudriy ra. Rasulullah saw. Bersabda;
Hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yanga banyak berzikir kepada Allah. (HR. Ahmad)

2.      SHALAT

Dari Abdullah abnu Umar ra. berkata saya senantiasa menjaga (melaksanakan) sunnah Rasulullah saw. yaitu; shalat sunnat dua rakaat sebelum dan sesudah Dhuhur, dua rakaat setelah Magrib, dua rakaat setelah shalat Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh. (HR. al-Bukhari Muslim)

3.      KEUTAMAAN MEMBACA AL-QUR’AN

Dari Usma bin Affan ra. berkata; Rasulullah saw. Bersabda;
Sebaik-baik diantara kalian adalah yang mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya. (HR. al-Bukhari)

Dari Abu Umamah ra. berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda;
Bacalah al-Qur’an karena dia akan datang pada kiamat nanti sebagai penolong (memberi syafa’at) bagi yang membacanya. (HR. Muslim)

4.      MENGENAI SIFAT HASAD (DENGKI)

Dari Abdullah bin Muslim ra. berkata; Rasulullah saw. bersabda;
Jauhilah prasangka buruk, sebab prasangka buruk yang buruk sedusta-dusta omongan hati, janganlah mencari kesalahan orang, janganlah mencari kekurangan orang, jangan saling mendengki, saling membenci, saling bermusuhan, jadilah hamba-hamba yang bersaudara. (HR. Abu Daud)

Dari Aisyah ra. berkata; Rasulullah saw. bersabda;
Ada tiga faktor yang menyebabkan kerasnya hati (qalbu); Pertama, makan berlebihan, kedua, tidur berlebihan, ketiga, waktu santai yang berlebihan. (HR. al-Daylamiy)

5.      MUNAFIQ

Dari Abu Hurairah ra. berkata; Rasulullah saw. bersabda;
Tiga perkara barangsiapa ada yang padanya tiga perkara itu maka ia tergolong munafiq walaupun ia berpuasa, mengerjakan shalat dan mendakwakan bahwa dirinya muslim. Yakni apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia menyalahi janji dan apabila dipercaya maka ia mengkhianati. (HR. al-Bukhariy dan Muslim)

6.      SALAM

Dari Abu Hurairah ra. berkata; Rasulullah saw. bersabda;
Kalian tidak masuk syurga hingga kalian beriman dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Apakah ingin aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang apabila kalian mengejakannya kalian akan saling mencintai; sebarkanlah salam diantara kalian. (HR. Muslim)

7.      WANITA

Dari Abu Hurairah ra. Rasullah saw. bersabda;
Dua kelompok manusia dari ahli neraka yang tidak pernah saya melihat sebelumnya; yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang berjalan berlenggak-lenggok diatas kepalanya terdapat sanggul sebesar punuk onta yang bergoyang-goyang, mereka itu tidak dapat melihat syurga dan mencium baunya. Dan laki-laki yang selalu membawa cambuk seperti ekor sapi yang dipakai memukul orang. (HR.Muslim dan Ahmad)

0 komentar:

Posting Komentar